GLASBEHANDLING   -ett skydd för bilens rutor

Hur fungerar glasskydd för bilens rutor

Det fungerar genom att man arbetar in medlet i glaset och därigenom ökar tätheten i rutan. Fördelen blir att smuts, insekter och trafikfilm inte fastnar lika hårt på glaset som vid en obehandlad ruta. Rutorna blir därför mycket lätta att hålla rena. Vintertid gör Glastec att isbildning inte biter sig lika hårt fast i glaset.

​​​​​​​En annan effekt är att vattendropparna ”glider” av rutorna vid körning i högre hastigheter. Därför behöver torkarna inte användas lika frekvent som hos en obehandlad ruta. Glastec minskar dessutom reflexerna vid mörkerkörning. Framrutan och främre sidorutorna behandlas. Hållbarheten är ca: 6-8 månader.

Pris

från 995kr